Piotr Rzepka zarzuca władzom miasta Kołobrzeg " Chcieli abym się sprzedał"

Piotr Rzepka zarzuca władzom miasta Kołobrzeg ” Chcieli abym się sprzedał”

Radny Prawna i Sprawiedliwości Piotr Rzepka zamieścił na własnym wyglądu Fb daną o zamknięciu kołobrzeskiego oddziału PTTK. Według radnego, winę za ten okres rzeczy ponosi prezydent miasta Anna Mieczkowska, która, jak robi samorządowiec, uzależniła wsparcie finansowe dla stowarzyszenia od odejścia Rzepki z klubu PiS.

Continue Reading
Reklama w i na autobusach - ciekawy sposób na dotarcie do klienta

Reklama Dobra

Nie posiada w współczesnym nic innego, że jakaś firma chce dotrzeć jak najmniejszym kosztem do jak najszybszej wartości osób – potencjalnych nabywców. To jedyne chcą uzyskać różne instytucje, np. informując społeczeństwo o najróżniejszych pracach i wydarzeniach. Informacje są więc pisane w wielu publicznych miejscach. Warszawa, Kielce czy Bydgoszcz nie jest pod tym sensem wyjątkiem.

Continue Reading